Wet financiële markten BES

Geldend van 23-09-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet (BES)
IdentificatienummerBWBR0030883
RechtsgebiedBank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
OverheidsthemaFinanciën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012
 2. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB voor Caribisch Nederland
 3. Besluit financiële markten BES
 4. Regeling AFM en DNB nadere voorschriften Wfm BES en Wwft BES 2012
 5. Regeling financiële markten BES 2012
 6. Wijzigingsbesluit financiële markten 2013
 7. Wijzigingsbesluit financiële markten 2015
 8. Wijzigingsbesluit financiële markten 2016
 9. Wijzigingsregeling Regeling financiële markten BES (vaststelling hoogst toegelaten kredietvergoeding en vertragingsvergoeding)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012
  Artikel: 1
 2. Besluit aanwijzing toezichtautoriteiten ex de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en mandaatverlening inzake handhaving en sanctionering van die wet
  Artikel: 1
 3. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB voor Caribisch Nederland
  Artikelen: 1, 2
 4. Besluit bestuursorganen WNo en Wob
  Artikel: 1
 5. Besluit financiële markten BES
  Artikelen: 1:1, 1:3, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 2:1, 2:10, 2:8, 2:9, 5:5
  Bijlage: 3
 6. Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
  Artikel: 4
 7. Burgerlijk Wetboek BES Boek 1
  Artikelen: 344, 350
 8. Burgerlijk Wetboek BES Boek 3
  Artikel: 206
 9. Comptabiliteitswet 2001
  Artikel: 91
 10. Deurwaarderswet BES
  Artikel: 12a
 11. Kiesbesluit
  Artikelen: Ya 1, Ya 3
 12. Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 15 februari 2017
  Tekst: tekst
 13. Pensioenwet BES
  Artikelen: 1a, 7c
 14. Regeling AFM en DNB nadere voorschriften Wfm BES en Wwft BES 2012
  Artikelen: 1, 8
 15. Regeling Pensioenwet BES
  Bijlage: 2
 16. Regeling financiële markten BES 2012
  Artikel: 1:2
  Bijlage: 3
 17. Regeling nationale EZ-subsidies
  Artikelen: 3.11.1, 3.11.6, 3.11.8, 3.12.2, 3.13.1, 3.13a.1
  Bijlage: 3.13a.1
 18. Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
  Artikel: 7
 19. Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen
 20. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES
  Artikel: 1
 21. Wet algemene verzekering bijzondere ziektekosten BES
  Artikel: 17
 22. Wet geldstelsel BES
  Artikel: 1
 23. Wet op het notarisambt BES
  Artikel: 76a
 24. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
  Artikelen: 1.1, 2.6, 2.9
  Bijlage: A
 25. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikel: 445
 26. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (introductie geschiktheidseis en versterking samenwerking tussen toezichthouders (geschiktheidstoets en betrouwbaarheidstoets))
Terug naar begin van de pagina