Wet financiële markten BES

Geldend van 23-09-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 4

Informatie geldend op 23-09-2017

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Besluit financiële markten BES
    Artikelen: 1:10, 1:4, 1:5
  2. Wet financiële markten BES
    Artikel: 7:12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina