Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 29-12-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 15 december 2011, nr. WJZ / 11144835, tot vaststelling van subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidieregelingen (Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit EZ-subsidies en de artikelen 3.9, 5.5 en 5a.5 van de Subsidieregeling innoveren;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Als perioden in 2012, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5; aanvragen moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur.

 • 2 Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 5 genoemde periode vastgesteld: het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag.

 • 3 Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan, waarvoor noch in deze regeling noch in een ander wettelijk voorschrift een subsidieplafond is vastgesteld, wordt het voor 2012 geldende subsidieplafond vastgesteld op € 0,–. Aanvragen om subsidie kunnen in 2012 slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Nr.

  Regeling

  Artikel

  Groep

  Openstelling 2012

  Plafond €

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

  1.1

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten)

  2.3

  Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES)

  01-01 t/m 31-12

  680.000.000

   

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten)

  2.3

  Bedrijfsborgstellings-kredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers)

  Tijdstip waarop de regeling WJZ/12316813 in werking treedt t/m 31-12

  25.000.000

   

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten)

  2.3

  Bodemsaneringsborgstellingskredieten

  01-01 t/m 31-12

  65.344.000

  1.2

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (groeifaciliteit)

  3.2

   

  01-01 t/m 31-12

  50.000.000

  1.2a

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering curatieve zorg)

  3.12m

   

  01-01-2012 t/m 31-12-2012

  50.000.000

  1.3

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters)

  4.3

   

  01-01 t/m 30-03

  16.000.000

   

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters)

  4.3

  Creatieve industrie

  01-01 t/m 30-03

  4.000.000

  1.4

  Subsidieregeling Starten, groeien en overdragen van ondernemingen (valorisatieprogramma)

  5.2

   

  01-01 t/m 31-12

  15.000.000

  1.5

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (ondernemerschapsonderwijsprojecten)

  6.2

   

  1.6

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (beroepsonderwijs in bedrijf)

  7.2

   

  1.7

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling scheepsnieuwbouw)

  8.3

   

  01-01 t/m 31-12

  1.000.000.000

  1.8

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (veiligheid kleine bedrijven)

  9.3

   

  01-03 t/m 01-12

  2.700.000

   

  Subsidieregeling innoveren

  2.1

  Subsidieregeling innoveren (Eurostars-projecten)

  2.2

   

  12-01 t/m 31-01

  14-06 t/m 3-07

  5.000.000

  4.384.000

  2.2

  Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)

  3.2

  Klinische ontwikkelingsprojecten

  01-01 t/m 31-12

  30.000.000

   

  Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)

  3.2

  Technische ontwikkelingsprojecten

  01-01 t/m 31-12

  65.000.000

   

  Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)

  3.2

  Duurzame technische ontwikkelingsprojecten

  2.3

  Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

  4.3

   

  13-06 t/m 13-11-12

  700.000,–

  2.4

  Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

  4.10

   

  11-01 t/m 31-12

  750.000

  2.5

  Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

  4.18

   

  13-06 t/m 13-09-12

  17.000.000,–

  2.6

  Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)

  5.2

  Aantal beschikbare grote vouchers

  2.7

  Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)

  5.3

  Aantal beschikbare kleine vouchers

  2.8

  Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)

  5.7

   

  2.9

  Subsidieregeling innoveren (private innovatievouchers)

  5a.2

  Aantal beschikbare grote vouchers

  2.10

  Subsidieregeling innoveren (private innovatievouchers)

  5a.3

  Aantal beschikbare kleine vouchers

  2.11

  Subsidieregeling innoveren (private innovatievouchers)

  5a.9

   

  2.12

  Subsidieregeling innoveren (innovatie voor maatschappelijke veiligheid)

  6.2

   

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie

  3.01

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (TKI-toeslag)

  1a.2

   

  01-10 t/m 30/11

  3.1

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)

  2.2

  Eureka-innovatieprojecten en geïndustrialiseerde landen innovatieprojecten

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)

  2.2

  Opkomende markten innovatieprojecten

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)

  2.2.

  CATRENE-innovatieprojecten

  27-08 t/m 21-09

  5.000.000

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)

  2.2.

  ITEA2-innovatieprojecten

  30-07 t/m 31-08

  13.000.000

  3.2

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Genomics (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Genomics

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  EMVT (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  EMVT

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Precisietechnologie (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Precisietechnologie

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  IPCR (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  IPCR

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  MMI (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  MMI

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Generieke communicatie (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Generieke communicatie

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Oppervlaktetechnologie (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Oppervlaktetechnologie

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Beeldverwerking (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Beeldverwerking

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Maritiem (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Maritiem

  3.3

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten; ETB-samenwerkingsverbanden)

  4.2

   

  3.4

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten; internationale MKB-samenwerkingsverbanden)

  4.11

   

  3.5

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten; EuroNanoMed-samenwerkingsverbanden)

  4.20

   

  3.6

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND haalbaarheidsprojecten)

  5.2

   

  3-9 t/m 19-10

  400.000

  3.7

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND innovatieprojecten)

  5.9

   

  3.8

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND MKB-innovatieprojecten)

  5.19

   

  3-9 t/m 19-10

  3.000.000

  3.9

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS doorbraakprojecten)

  6.2

   

  3.10

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS-internationale innovatieprojecten)

  6.9

   

  3.11

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS-EVT-projecten)

  6.18

   

  3.12

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (InnoWATOR-projecten)

  7.2

   

  3.13

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationale InnoWATOR-projecten)

  7.11

   

  3.14

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (InnoWATOR garantiefaciliteit)

  7.20

   

  3.15

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (maritieme MKB-projecten)

  8.2

   

  3.16

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (maritieme innovatieprojecten)

  8.8

   

  3.17

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One haalbaarheidsprojecten)

  9.1a

   

  3.18

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One MKB-innovatieprojecten)

  9.2

   

  3.19

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One R&D-projecten)

  9.8

   

  3.20

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationale Point-One R&D-projecten)

  9.17

   

  3.21

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One University-Industry Interaction projecten)

  9.25

   

  3.22

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (polymeren haalbaarheidsprojecten)

  10.2

   

  3.23

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (polymeren MKB-innovatieprojecten)

  10.8

   

  3.24

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (polymeren innovatieprojecten)

  10.15

   

  3.25

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (High Tech Topprojecten)

  10a.2

   

  3.26

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (detachering kenniswerkers)

  10b.2

   

  3.27

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (civiele vliegtuigontwikkeling)

  10c.2

  Projecten, niet betrekking hebbend op industrieel onderzoek

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (civiele vliegtuigontwikkeling)

  10c.2

  Projecten, betrekking hebbend op industrieel onderzoek

  3.28

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (technologische topinstituten)

  10d.2

   

  3.29

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (innovatieve zeescheepsbouw)

  10e.2

   

  29-10 t/m 30-11

  € 4.000.000

  3.30

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (prekwalificatie ESA/programma’s)

  10f.2

   

  02-01 t/m 06-03

  4.000.000

  3.31

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (strategisch onderzoeksprogramma vliegtuigontwikkeling)

  10g.2

  Onderzoek op motorcomponenten

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (strategisch onderzoeksprogramma vliegtuigontwikkeling)

  10g.2

  Thermoplasten en composieten, vezel-metaal laminaten, ontwerpmethodieken, toekomstige technologieën, vliegtuigsystemen

  3.32

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (service innovation & ICT)

  10h.2

   

   

  Subsidieregeling sterktes in de regio

  4.1

  Subsidieregeling sterktes in de regio (regionale investeringsprojecten)

  3.2

   

   

  Subsidieregeling energie en innovatie

  5.1

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn)

  2.1.2

  NEO haalbaarheidsstudie

   

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn)

  2.1.2

  Andere NEO projecten dan haalbaarheidsstudies

   

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn)

  2.1.2

  LT ECN-consortia

   

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn)

  2.1.2

  LT overige

  5.2

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: korte termijn)

  2.2.2

  Andere projecten dan haalbaarheidsstudies

   

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: korte termijn)

  2.2.2

  Haalbaarheidsstudies

  5.3

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: demonstratie)

  2.3.2

   

  5.4

  Subsidieregeling energie en innovatie (duurzame warmte voor bestaande woningen)

  3.1.2

   

  5.5

  Subsidieregeling energie en innovatie (duurzame biomassa-import)

  3.2.2

   

  5.6

  Subsidieregeling energie en innovatie (investeringen verlaging elektriciteitsaansluiting warmtepomphouders)

  3.3.2

   

  5.7

  Subsidieregeling energie en innovatie (risico’s dekken voor aardwarmte)

  3.4.2

   

  5.8

  Subsidieregeling energie en innovatie (bioraffinage)

  3.5.2

  Demonstratieproject bioraffinage

   

  Subsidieregeling energie en innovatie (bioraffinage)

  3.5.2

  Pilotproject bioraffinage

  5.9

  Subsidieregeling energie en innovatie (vergassing)

  3.6.2

  Voorbereidingsstudies vergassing

   

  Subsidieregeling energie en innovatie (vergassing)

  3.6.2

  Demonstratieprojecten vergassing

  5.10

  Subsidieregeling energie en innovatie (Wind op Zee-projecten)

  3.7.2

   

  01-07-12 t/m 01-10-12

  7.275.000

  5.11

  Subsidieregeling energie en innovatie (programma industriële warmtebenutting)

  3.8.2

   

  5.12

  Subsidieregeling energie en innovatie (programma industriële warmtebenutting)

  3.8.8

   

  5.13

  Subsidieregeling energie en innovatie (effectieve en efficiënte vergistingketen)

  3.9.2

  Pilotprojecten vergistingketen

   

  Subsidieregeling energie en innovatie (effectieve en efficiënte vergistingketen)

  3.9.2

  Demonstratieprojecten vergistingketen

  5.14

  Subsidieregeling energie en innovatie (smart grids)

  3.10.2

   

  15-06 t/m 02-07

  4.000.000

  5.15

  Subsidieregeling energie en innovatie (smart grids)

  3.10.2

   

  09-07 t/m 01-10

  7.722.423

  5.16

  Subsidieregeling energie en innovatie (fotovoltaïsche zonnepanelen)

  3.11.2

   

  02-07 9:00 t/m 28-12

  21.550.000

   

  Subsidieregeling internationaal ondernemen 2012

  6.1

  Subsidieregeling internationaal ondernemen 2012

  2

  Aantal beschikbare internationaliseringsvouchers

  01-04 t/m 31-12

  500

   

  Subsidieregeling internationaal excelleren

  7.1

  Subsidieregeling internationaal excelleren (basismodule 2Getthere)

  2.1

   

  7.2

  Subsidieregeling internationaal excelleren (2Getthere demonstratieprojecten)

  3.1

   

  01-01 t/m 31-12

  2.200.000

  7.3

  Subsidieregeling internationaal excelleren (2xplore)

  4.1

   

  7.4

  Subsidieregeling internationaal excelleren (financiering van nieuwe activiteiten in China, Colombia, India, Vietnam of Zuid-Afrika)

  5.2

   

  15-07 t/m 31-12

  6.000.000

  7.6

  Subsidieregeling internationaal excelleren (opkomende markten kennisverwerving)

  5.19

  Projecten, gericht op positionering van de onderneming in China en India

  01-01 t/m 31-12

  2.000.000

  7.7

  Subsidieregeling internationaal excelleren

  (demonstratieprojecten, 2xplore, opkomende markten kennisverwerving)

  3.1, 4.1 en 5.19

  Projecten, betrekking hebbend op de doellanden

  Colombia

  (sectoren agro, inclusief biobased economy, klimaat-adaptatie en groene technologie; water; gezondheid; logistiek; energie), Vietnam

  (sectoren agro; water; energie; maritieme industrie; logistiek; financiën) en

  Zuid-Afrika

  (sectoren water; transport en logistiek; duurzame energie; agro).

  01-07 t/m 31-12

  2.400.000

  7.8

  Subsidieregeling internationaal excelleren (demonstratieprojecten, 2xplore, opkomende markten kennisverwerving)

  3.1, 4.1 en 5.19

  Projecten, betrekking hebbend op de doellanden

  Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika (overige sectoren).

  01-07 t/m 31-12

  600.000

Artikel 2

 • 1 Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5; aanvragen moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur.

 • 2 Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 5 genoemde periode vastgesteld: het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Nr.

  Regeling

  Artikel

  Groep

  Openstelling

  Plafond €

  1

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (veiligheid kleine bedrijven)

  9.7

  Aanvragen op basis van veiligheidsscans waarvoor voor 1 maart 2012 subsidie is verstrekt

  01-02-2011 t/m 01-06-2012

  7.000.000

  1a

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (veiligheid kleine bedrijven)

  9.7

  Aanvragen op basis van veiligheidsscans waarvoor op of na 1 maart 2012 subsidie is verstrekt.

  01-0 01-03-2012 t/m 31-07-2013

  6.300.000

  2

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (tijdelijke garantie ondernemersfinanciering en garantstelling gericht op bankgaranties)

  – 3.12b

  en

  – 3.12v

   

  01-01-2010 t/m 31-12-2012

  08-03-2010 t/m 31-12-2012

  1.258.607.000

  3

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (tijdelijke garantie ondernemersfaciliteit curatieve zorg)

  3.12m

       

  4

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Self healing materials (periode vooraanmelding)

  14-11-2011 t/m 5-12-2011

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Self healing materials

  2-4-2012 t/m 11-5-2012

  4.100.000

  5

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Photonic devices (periode vooraanmelding)

  1-11-2011 t/m 25-11-2011

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Photonic devices

  26-3-2012 t/m 20-4-2012

  4.750.000

  6

  Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

  4.18

   

  22-11-2011 t/m 17-1-2012

  17.500.000

Artikel 3

De percentages, bedoeld in artikel 3.9 van de Subsidieregeling innoveren, bedragen voor de in 2012 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

 • a. het basispercentage: 2 procent per jaar;

 • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

 • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

 • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina