Besluit instelling Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, nr. RWS/SDG/HRM-2011/2364, houdende instelling van Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat;

Besluit:

Artikel 1. Instelling

  • 1 Er is een landelijke dienst Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement.

  • 2 Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement maakt deel uit van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat.

Artikel 2. Taken

Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor het (landelijke) operationele verkeer- en watermanagement;

  • b. het zorg dragen voor verkeersgeleiding, op basis van het opstellen van scenario’s, onder alle (weers)omstandigheden en voor alle netwerken;

  • c. het ondersteunen van de processen binnen Rijkswaterstaat.

Artikel 3. Organisatie

Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement staat onder leiding van een hoofdingenieur-directeur.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina