Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband [...] 1 januari 2011 en in verband met splitsing van gemeenten

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 20-12-2011 t/m 31-07-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 3 december 2011, nr. DUO/OND/ODS-2011/66447 M, houdende aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2011 en in verband met splitsing van gemeenten in twee delen (Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2011 en in verband met splitsing van gemeenten)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 77, vierde lid en vijfde lid, en artikel 156, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in de onderstaande gemeenten worden de navolgende stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld.

Gemeentenaam

Gemeentecode

Stichtingsnorm

Opheffingsnorm

Bodegraven-Reeuwijk

1901

200

102

Eijsden-Margraten

1903

200

75

Medemblik

0420

200

89

Oss

0828

200

zie art. 2

De Ronde Venen

0736

200

zie art. 2

Stichtse Vecht

1904

200

zie art. 2

Súdwest-Fryslân

1900

200

zie art. 2

Artikel 2. Vaststelling afzonderlijke opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in de onderstaande gemeenten worden de navolgende opheffingsnormen vastgesteld.

Gemeentenaam

Gebied 1

Opheffingsnorm

Gebied 2

Opheffingsnorm

Oss

Oss en Berghem

158

Megen/Ravenstein/Lith

50

De Ronde Venen

De Ronde Venen/Abcoude

107

Baambrugge

32

Stichtse Vecht

Maarssen

156

Loenen en Breukelen

89

Súdwest-Fryslân

Stedelijk gebied

160

Plattelandsgebied

36

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4. Geldigheidsduur nieuwe normen

[Vervallen per 01-08-2013]

De in artikel 1 en in artikel 2 genoemde normen gelden vanaf 1 januari 2012 tot 1 augustus 2013.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2011 en in verband met splitsing van gemeenten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina