Vaststellingsbeschikking selectielijst Centraal Justitieel Incassobureau vanaf 1990

Geldend van 18-12-2011 t/m heden

Vaststellingsbeschikking selectielijst Centraal Justitieel Incassobureau vanaf 1990

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 november, nr. arc-2011.06250/2);

Besluiten:

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 1 december 2011

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

De

minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

de Directeur Informatisering,

R. Papenhuijzen

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina