Besluit vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (2012)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (2012)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 35, tweede en vierde lid van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 december 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

de directeur Rechtsbestel,

J.J. Stam

Terug naar begin van de pagina