Besluit volmacht en machtiging voorzitter van de Raad van dieraangelegenheden

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr. WJZ/11175662, houdende regels inzake het verlenen van volmacht en machtiging aan de voorzitter van de Raad voor dieraangelegenheden (Besluit volmacht en machtiging voorzitter van de Raad van dieraangelegenheden)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit:

Artikel 1

Aan de voorzitter van de Raad voor dierenaangelegenheden wordt volmacht en machtiging verleend om ten laste van de Staat:

  • a. eenmalige overeenkomsten te sluiten ten behoeve van externe deskundigheid ten behoeve van door de Raad uit te brengen adviezen, voorzover deze een bedrag van € 10.000,– niet te boven gaan;

  • b. overeenkomsten te sluiten voor uitgaven van materiële aard, voorzover deze een bedrag van € 10.000,– niet te boven gaan.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit volmacht en machtiging voorzitter van de Raad van dieraangelegenheden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 december 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina