Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst 2012

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 december 2011, nr. WJZ / 11172898, tot aanwijzing van toezichthouders douane (Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst 2012)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op 48a van de Wet op het consumentenkrediet, artikel 1 van de Wet uitvoering antiboycotverordening en artikel 17 en 29 van de Wet strategische diensten;

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 december 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina