Besluit aanwijzing toezichthouders Gaswet en daarop gebaseerde regelgeving

[Regeling vervallen per 20-07-2012.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 19-07-2012

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 december 2011 , nr. WJZ / 11169640, houdende de aanwijzing van toezichthouders Gaswet en daarop gebaseerde regelgeving

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 59, derde lid, van de Gaswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-07-2012]

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens paragraaf 1.2 en van de artikelen 35a, 54 tot en met 57 en 80 tot en met 85a van de Gaswet worden aangewezen de ambtenaren van de in artikel 5a, vierde lid, van de Mededingingswet bedoelde eenheid van de mededingingsautoriteit.

Artikel 2

[Vervallen per 20-07-2012]

  • 2 In afwijking van artikel 1 worden als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 8a van de Gaswet, aangewezen de inspecteur-generaal der mijnen en de onder hem vallende inspectieambtenaren.

Artikel 4

[Vervallen per 20-07-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Terug naar begin van de pagina