Vaststellingsbesluit selectielijst Stichting Saxion en taakvoorganger Hogeschool Enschede vanaf 30 december 1988

Geldend van 11-12-2011 t/m heden

Vaststellingsbeschikking selectielijst Stichting Saxion en taakvoorganger Hogeschool Enschede vanaf 30 december 1988

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 november 2011, nr. arc-2011.06250/3);

Besluit:

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2011

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina