Wet College voor de rechten van de mens

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 18

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit Wnra

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014
    Artikel: 1
  2. Wet Nationale ombudsman
    Artikel: 1a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Besluit rechtspositie College voor de rechten van de mens
    Artikel 14
Terug naar begin van de pagina