Wet College voor de rechten van de mens

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Regeling bezoldiging College voor de rechten van de mens
  Artikel: 6
 3. Wet College voor de rechten van de mens
  Artikel: 39

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Besluit rechtspositie College voor de rechten van de mens
  Artikel 14
Terug naar begin van de pagina