Regeling houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 november 2011, nr. DMO/OHW-U-3092048, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2012

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2012 vastgesteld als volgt:

A

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

B

welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2012

van

tot en met

   

1.225,21

1.356,79

23 899,20 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

16,4829

188,00

1.404,45

1.446,64

16,5088

188,00

1.446,65

2.021,13

16,5531

188,00

2.021,14

2.066,96

16,5701

188,00

2.066,97

2.113,24

16,5717

188,00

2.113,25

2.158,62

16,5730

188,00

2.158,63

2.204,45

16,5748

188,00

2.204,46

2.248,92

16,5766

188,00

2.248,93

2.294,76

16,5783

188,00

2.294,77

2.385,51

16,5802

188,00

2.385,52

2.485,34

16,5838

188,00

2.485,35

2.583,36

16,5869

188,00

2.583,37

2.678,65

16,5906

188,00

2.678,66

2.679,11

16,6219

188,00

2.679,12

2.726,30

16,6251

188,00

2.726,31

2.773,49

16,6268

188,00

2.773,50

2.820,23

16,6321

188,00

2.820,24

2.867,88

16,6337

188,00

2.867,89

2.914,62

16,6394

188,00

2.914,63

2.961,36

16,6411

188,00

2.961,37

2.961,81

16,6418

188,00

2.961,82

3.004,92

16,6450

189,00

3.004,93

3.048,94

16,6460

189,00

3.048,95

3.092,96

16,6502

189,00

3.092,97

3.136,07

16,6511

189,00

3.136,08

3.136,52

16,6547

189,00

3.136,53

3.180,08

16,6556

189,00

3.180,09

3.223,19

16,6564

189,00

3.223,20

3.223,64

16,6600

189,00

3.223,65

3.267,21

16,6607

189,00

3.267,22

3.310,32

16,6615

189,00

3.310,33

3.353,88

16,6668

189,00

3.353,89

3.397,44

16,6773

189,00

3.397,45

3.441,01

16,6800

189,00

3.441,02

3.484,57

16,6811

189,00

3.484,58

3.528,13

16,6858

189,00

3.528,14

3.571,69

16,6866

189,00

3.571,70

3.615,26

16,6914

189,00

3.615,27

3.658,82

16,6927

189,00

3.658,83

3.659,27

16,6939

189,00

3.659,28

3.713,73

16,6970

189,00

3.713,74

3.768,18

16,6981

189,00

3.768,19

3.822,63

16,7031

189,00

3.822,64

3.823,09

16,7174

189,00

3.823,10

3.877,54

16,7190

189,00

3.877,55

3.932,00

16,7224

189,00

3.932,01

3.986,45

16,7236

189,00

3.986,46

4.040,90

16,7284

189,00

4.040,91

4.084,02

16,7299

189,00

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina