Aanwijzingsbesluit toezichthouders cosmetische producten

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 25 november 2011, nr. DWJZ/G&E-3093665, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het Warenwetbesluit cosmetische producten (Aanwijzingsbesluit toezichthouders cosmetische producten)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 25, eerste lid, onder a, van de Warenwet;

Besluit:

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina