Subsidieplafond Sarajevo 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 03-12-2011 t/m 31-12-2012

Besluit van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 24 november 2011 nr. SAR-353/2011, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Subsidieplafond Sarajevo 2012)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor subsidieverlening op grond van artikelen 2.1 tot en met 2.4 en artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 namens de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken door de Nederlandse ambassade in Sarajevo geldt voor de periode vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 een subsidieplafond van € 0,00.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de ambassadeur van de Nederlandse ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Sarajevo,

S.E.J.M. van Voorst tot Voorst

Terug naar begin van de pagina