Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen [...] dagelijkse hoeveelheid bepaalde vitamines en mineralen)

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2014.]
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van 16 november 2011, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen inzake de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van bepaalde vitamines en mineralen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 oktober 2011, VGP 3084138, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 4, eerste lid, onder c, van de Warenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 26 oktober 2011, no. W13.11.0433/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 2011, VGP 3090179, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen.]

Artikel II

Levensmiddelen waaraan vitamines of mineralen zijn toegevoegd met inachtneming van het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen zoals dat luidde onmiddellijk voor de inwerkingtreding van dit besluit, mogen verhandeld worden tot en met 30 oktober 2012.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 november 2011

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Uitgegeven de tweede december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina