Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 25-03-2023.
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2012

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor het kalenderjaar 2012 voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op 2,80%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2012.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 15 november 2011

A. Paling,

Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur.

Naar boven