Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2012

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 76a, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 15 november 2011

A. Paling,

Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur.

Terug naar begin van de pagina