Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen, enz. (regels voedselkeuzelogo)

Geldend van 24-01-2012 t/m heden

Besluit van 8 november 2011, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen inzake regels voor een voedselkeuzelogo, en van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juni 2011, VGP/VC 3066556, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de artikelen 8, eerste lid, onder c, 14 en 32b, eerste lid, van de Warenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 september 2011, no. 13.11.0211/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 november 2011, VGP/3088470, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Voorverpakte levensmiddelen die uiterlijk zes maanden na de datum van uitgifte van de Staatscourant, bedoeld in artikel 11a, vierde lid, van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen, waarin een besluit tot goedkeuring van een voedselkeuzelogo is gepubliceerd, zijn voorzien van een voedselkeuzelogo dat niet is goedgekeurd door Onze Minister, mogen worden verhandeld zolang de voorraad strekt.

Artikel IV

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

  • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel II in werking acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit geplaatst wordt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 november 2011

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Uitgegeven de negenentwintigste november 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina