Regeling vaststelling consumentenprijsindexcijfers 2012 en aanpassing bedragen en [...] en van het maximumdagloon voor de Wet ziekteverzekering BES

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2011, nr. RUA/A/2011/21144, tot vaststelling van consumentenprijsindexcijfers voor 2012 en op basis daarvan aanpassing van bedragen en tegemoetkomingen van wettelijk minimumloon en uitkeringen voor Caribisch Nederland, alsmede van premiepercentages van werknemersverzekeringen en volksverzekeringen voor Caribisch Nederland en van het maximumdagloon voor de Wet ziekteverzekering BES

Artikel 1. Consumentenprijsindexcijfer Caribisch Nederland

Het consumentenprijsindexcijfer voor 2012 wordt vastgesteld op 5,9% en voor Sint Eustatius en Saba op respectievelijk 11,2% en 6,6%.

Artikel 2. Wet algemene ouderdomsverzekering BES

 • 1 Het bedrag, genoemd in artikel 7, eerste lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 555;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 582;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 558;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 555.

 • 2 In artikel 7a, eerste lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt het eerstgenoemde bedrag vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 380;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 399;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 382;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 380,

   en wordt het tweedegenoemde bedrag vastgesteld:

  • e. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 7233;

  • f. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 7595;

  • g. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 7281;

  • h. indien belanghebbende woonachtig is buiten het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 7233.

 • 3 Het bedrag, genoemd in artikel 7a, derde lid, onderdeel e, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 7233;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 7595;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 7281;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 7233.

Artikel 3. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES

 • 1 Het bedrag, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 256;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 269;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 258;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 256.

 • 2 Het bedrag, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 336;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 353;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 338;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 336.

 • 3 Het bedrag, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 421;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 442;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 424;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 421.

 • 4 Het bedrag, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel d, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 555;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 582;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 558;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 555.

 • 5 Het bedrag, genoemd in artikel 11, derde lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 555;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 582;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 558;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 555.

 • 6 In artikel 12, eerste lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt het eerstgenoemde bedrag vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 202;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 213;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 204;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 202,

   en wordt het tweedegenoemde bedrag vastgesteld:

  • e. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 222;

  • f. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 233;

  • g. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 223;

  • h. indien belanghebbende woonachtig is buiten het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 222.

 • 7 In artikel 12, tweede lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt het eerstgenoemde bedrag vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 186;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 195;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 187;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 186,

   en wordt het tweedegenoemde bedrag vastgesteld:

  • e. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 202;

  • f. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 213;

  • g. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 204;

  • h. indien belanghebbende woonachtig is buiten het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 202.

 • 8 In artikel 12, derde lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt het eerstgenoemde bedrag vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 222;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 233;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 223;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 222,

   en wordt het tweedegenoemde bedrag vastgesteld:

  • e. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 256;

  • f. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 269;

  • g. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 257;

  • h. indien belanghebbende woonachtig is buiten het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 256.

Artikel 4. Wet minimumlonen BES

De bedragen, genoemd in artikel 9, eerste lid, onderdelen a, b en c, van de Wet minimumlonen BES, worden vastgesteld:

 • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 4.45;

 • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 4.67;

 • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 4.48.

Artikel 7. Wet ziekteverzekering BES

 • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet ziekteverzekering BES wordt vastgesteld,

  • a. voor de werknemer voor wie een zesdaagse werkweek geldt en:

   • 1°. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 99;

   • 2°. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 103.96;

   • 3°. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 99.65, en

  • b. voor de werknemer voor wie een vijfdaagse werkweek of een werkweek van minder dan vijf dagen geldt en:

   • 1°. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 118.80;

   • 2°. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 124.75;

   • 3°. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 119.59.

Artikel 8. Besluit onderstand BES

 • 1 De bedragen, genoemd in artikel 13 van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 85;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 89;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 86.

 • 2 De bedragen, genoemd in artikel 14 van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 20;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 22;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 21.

 • 3 De bedragen, genoemd in artikel 15 van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 51;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 53;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 51.

 • 4 De bedragen, genoemd in artikel 16, eerste lid, van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 25;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 26;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 25.

 • 5 De bedragen, genoemd in artikel 16, tweede lid, van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 13;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 14;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 13.

 • 6 De bedragen, genoemd in artikel 17, eerste lid, van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 100;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 105;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 101.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 november 2011

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina