Besluit vaststelling percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid [...] niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-11-2013.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 30-11-2011 t/m 31-12-2014

Besluit vaststelling percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de garantiebeheerinstantie.

Den Haag, 21 november 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina