Regeling tarieven CBR 2012

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Regeling tarieven CBR 2012

De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,

Overwegende dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de regeling van 14 mei 1996, Staatscourant 101, goedkeuring is verleend aan de door het CBR te hanteren tarieven voor het jaar 2012;

Besluit:

Artikel 1

De tarieven van de CBR-examens op grond van de Wegenverkeerswet 1994 luiden als volgt:

     

Eigen verklaring (voor Verklaring van geschiktheid)

23,40

     

Theorie-examen

   

Theorie-examen A, B en AM klassikaal

34,00

Toeslag theorie-examen A, B en AM individueel

37,55

Toeslag klassikaal theorie-examen andere talen

5,30

     

Praktijkexamen

   

AM (bromfiets)

97,15

AM (brommobiel)

97,15

A Voertuigbeheersing

46,70

A Verkeersdeelneming

109,35

B

94,75

B-faalangst

159,70

E bij B

94,75

     

Toeslag spoedbehandeling

16,45

Toeslag afroep-praktijkexamen A, B, E bij B

16,45

     

Tussentijdse toets

   

A Verkeersdeelneming

94,75

B

94,75

E bij B

94,75

     

Rijopleiding in Stappen: praktijkexamen B

   

Toets 3/tussentijdse toets

94,75

Praktijkexamen B

94,75

     

Tarieven nader onderzoek rijvaardigheid

   

AM (Bromfiets)

115,70

AM (Brommobiel)

115,70

A Verkeersdeelneming

134,70

B

104,85

B-faalangst

159,70

E bij B

104,85

C

174,90

D

174,90

E bij C en D

174,90

     

Toeslag spoedbehandeling

16,45

Toeslag afroep-examen

16,45

     

Tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid

   

A Verkeersdeelneming

104,85

B

104,85

E bij B

104,85

     

Theorie-examen CCV

   

Theorie R/V1 (verkeer & techniek meerkeuzevragen)

62,25

Theorie R2 en V2 (administratie meerkeuzevragen)

62,25

Theorie V3 (adm. case studies)

70,50

     

Praktijkexamen CCV

   

Praktijkexamen C

174,90

Praktijkexamen CE

174,90

Praktijkexamen D

174,90

Praktijkexamen DE

174,90

     

Toeslag Spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D

20,10

     

Alle tarieven zijn inclusief 19% BTW.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 9 november 2011

De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen:

S.M. Zijderveld,

algemeen directeur.

Terug naar begin van de pagina