Besluit vaststelling subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van het Deelreglement [...] Nederland en het Deelreglement Distributie

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-11-2013.]
Geldend van 19-11-2011 t/m heden

Besluit van de Directeur/bestuurder van het Nederlands fonds voor de Film van 26 oktober 2011, nr. FB 110623, tot vaststelling van de subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van het Deelreglement Filmactiviteiten, de Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland en het Deelreglement Distributie

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van artikel lid 4 van het Deelreglement Filmactiviteiten ten behoeve van de meerjarige activiteitensubsidie filmfestival geldt voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016 een jaarlijks subsidieplafond van maximaal € 800.000,– (zegge: achthonderd duizend euro).

Artikel 2

Voor subsidieverlening op grond van artikel 4 van de Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland geldt voor het kalenderjaar 2012 een subsidieplafond van maximaal € 11.750.000,– (zegge: elf miljoen zevenhonderd en vijftig duizend euro).Dit bedrag is inclusief € 250.000 (zegge: tweehonderd en vijftigduizend euro) aan beheerslasten.

Artikel 3

Voor subsidieverlening op grond van artikel lid 21 het Deelreglement Distributie ten behoeve van de bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film in Nederland geldt voor het kalenderjaar 2012 een subsidieplafond van maximaal € 300.000 euro (zegge: driehonderd duizend euro).

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

D. Boonekamp,

Directeur/bestuurder Nederlands Fonds voor de Film.

Terug naar begin van de pagina