Regeling vaststelling wettelijke rente voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Geldend van 18-11-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 november 2011, nr. 5715475/11/6, houdende vaststelling van de wettelijke rente voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 november 2011

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina