Vergoedingenbesluit commissie van deskundigen Transparantie van de Zorg

Geldend van 16-11-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 november 2011, nr. MC-U-3087524 houdende vaststelling van de vergoedingen van de commissie van deskundigen Transparantie van de Zorg (Vergoedingenbesluit commissie van deskundigen Transparantie van de Zorg)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Aan de leden van de commissie van deskundigen Transparantie van de Zorg ingesteld bij het Instellingsbesluit commissie van deskundigen Transparantie van de Zorg, wordt een vergoeding per vergadering toegekend van € 256,24.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 september 2011.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit commissie van deskundigen Transparantie van de Zorg.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift zal worden gezonden aan de in het besluit genoemde leden.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina