Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 3 november 2011, nr. WJZ / 11154754, houdende vaststelling van de correcties ten behoeve van de voorschotverlening voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2012 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2012)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 14, zesde lid, 22, zesde lid en 31, vijfde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 2. Voorlopige correctiebedragen voorschotverlening Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008

Artikel 2

Artikel 3

§ 3. Voorlopige correctiebedragen voorschotverlening Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009

Artikel 4

Artikel 5

§ 5. Voorlopige correctiebedragen voorschotverlening Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010

Artikel 7

Artikel 8

§ 6. Voorlopige correctiebedragen voorschotverlening Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011

Artikel 9

Artikel 10

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 november 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina