Wijzigingsregeling Subsidieregeling innoveren en Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-10-2014.]
Geldend van 22-11-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 31 oktober 2011, nr. WJZ /11154967, houdende wijziging van de Subsidieregeling innoveren en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2011

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikelen 4, 5, 16, 19, eerste lid, en 25 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 oktober 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina