Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011

Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

De datum van ondertekening van Stcrt. 2015/9885 is gerectificeerd op 8 april 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-02-2020 t/m 01-01-2020 Wijziging 16-01-2020 Stcrt. 2020, 3110 IenW/BSK-2019/269772 16-01-2020 Stcrt. 2020, 3110
01-07-2017 Wijziging 08-06-2017 Stcrt. 2017, 32919 IENM/BSK-2017/127934 18-05-2017 Stb. 2017, 234 Inwtr. 1
01-01-2017 Vernummerd-wijziging 28-11-2016 Stcrt. 2016, 65362 IENM/BSK-2016/268661 28-11-2016 Stcrt. 2016, 65362 Alg. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 26 september 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (Stb. 2014/353) in werking treedt.1)
  2. Voorheen bijlage 1.2)
Naar boven