Besluit vaststelling sectorpremies 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit vaststelling sectorpremies 2012

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premies die ten gunste komen van de sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2012 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 18 oktober 2011

A. Paling,

Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur.

Bijlage 1. Sectorpremies 2012

Sector

sectorpremie zonder Eigen Risico ZW

sectorpremie Eigen Risico-dragers ZW

1 Agrarisch bedrijf

2,03%

1,63%

2 Tabakverwerkende industrie

2,02%

1,80%

3 Bouwbedrijf

2,69%

2,16%

4 Baggerbedrijf

0,00%

0,00%

5 Hout en emballage ind., houtwaren-

3,30%

2,54%

6 Timmerindustrie

3,55%

2,73%

7 Meubel- en orgelbouw industrie

3,59%

2,83%

8 Groothandel hout, zagerijen,

2,57%

2,17%

9 Grafische industrie

4,80%

4,05%

10 Metaalindustrie

1,33%

1,05%

11 Elektrotechnische industrie

1,73%

1,57%

12 Metaal- en technische bedrijfstakken

1,94%

1,48%

13 Bakkerijen

2,33%

1,65%

14 Suikerverwerkende industrie

1,56%

1,19%

15 Slagersbedrijven

2,95%

2,23%

16 Slagers overig

2,70%

2,10%

17 Detailhandel en ambachten

3,14%

2,41%

18 Reiniging

4,13%

2,87%

19 Grootwinkelbedrijf

1,96%

1,49%

20 Havenbedrijven

1,90%

1,46%

21 Havenclassificeerders

2,56%

1,88%

22 Binnenscheepvaart

1,52%

1,00%

23 Visserij

1,29%

0,95%

24 Koopvaardij

1,12%

0,78%

25 Vervoer KLM

0,38%

0,33%

26 Vervoer NS

0,72%

0,64%

27 Vervoer posterijen

1,24%

0,89%

28 Taxivervoer

5,67%

3,54%

29 Openbaar vervoer

0,69%

0,49%

30 Besloten busvervoer

3,51%

2,46%

31 Overig personenvervoer te land en

2,55%

2,17%

32 Overig goederenvervoer te land en

2,28%

1,53%

33 Horeca algemeen

3,15%

2,32%

34 Horeca catering

3,07%

2,05%

35 Gezondheid, geestelijke en …..

1,25%

0,91%

38 Banken

1,66%

1,55%

39 Verzekeringswezen en ziekenfondsen

1,59%

1,43%

40 Uitgeverij

3,34%

2,85%

41 Groothandel I

1,91%

1,57%

42 Groothandel II

2,19%

1,79%

43 Zakelijke dienstverlening I

1,27%

1,07%

44 Zakelijke dienstverlening II

2,29%

1,89%

45 Zakelijke dienstverlening III

2,18%

1,75%

46 Zuivelindustrie

0,79%

0,68%

47 Textielindustrie

2,42%

2,00%

48 Steen-, cement-, glas- en keram

2,09%

1,60%

49 Chemische industrie

1,42%

1,15%

50 Voedingsindustrie

1,48%

1,20%

51 Algemene industrie

1,35%

1,14%

52 Uitzendbedrijven

9,05%

6,16%

53 Bewakingsondernemingen

3,43%

2,50%

54 Culturele instellingen

3,97%

3,62%

55 Overige takken van bedrijf en beroep

2,96%

2,38%

56 Schildersbedrijf

3,16%

2,47%

57 Stukadoorsbedrijf

5,64%

4,38%

58 Dakdekkersbedrijf

5,08%

4,04%

59 Mortelbedrijf

1,51%

1,38%

60 Steenhouwersbedrijf

1,95%

1,16%

61/7 Overheid

2,11%

1,59%

68 Railbouw

0,90%

0,68%

69 Telecommunicatie

2,59%

2,33%

Bijlage 2. : Premies per premiegroep 2012

Sector

Premiegroep

premiegroepen zonder Eigen Risico ZW

premiegroepen Eigen Rrisicodragers ZW

1 Agrarisch bedrijf

Kort

6,44%

4,81%

 

Lang

0,89%

0,81%

3 Bouwsector

Kort

7,55%

7,02%

 

Lang

2,15%

1,62%

9 Grafische industrie

Grafisch exclusief fotografen

4,75%

4,01%

 

Fotografen

7,10%

5,52%

33 Horeca Algemeen

Kort

5,54%

4,71%

 

Lang

2,13%

1,30%

52 Uitzendbedrijven

Detachering

7,75%

6,51%

 

Intermediaire diensten

9,60%

7,70%

 

Uitzendbedrijven I A

   
 

Kortingsklasse

10,23%

7,14%

 

Middenklasse

10,57%

7,14%

 

Opslagklasse

10,91%

7,14%

 

Uitzendbedrijven II A

   
 

Kortingsklasse

10,31%

6,85%

 

Middenklasse

11,17%

6,85%

 

Opslagklasse

12,04%

6,85%

 

Uitzendbedrijven I B en II B

5,52%

4,44%

54 Culturele instellingen

Kort

9,69%

9,34%

 

Lang

2,43%

2,08%

56 Schildersbedrijf

Kort

8,41%

7,72%

 

Lang

2,61%

1,92%

Terug naar begin van de pagina