Besluit goedkeuring Code voor de hygiënische productie en verpakking van kristalsuiker, versie augustus 2011

Geldend van 01-11-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 19 oktober 2011, nr. VGP/3085423, houdende goedkeuring van de Code voor de hygiënische productie en verpakking van kristalsuiker, versie augustus 2011

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelezen het verzoek van de Suikerstichting Nederland van 25 augustus 2011;

Gelet op artikel 4, tweede en vijfde lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen;

Gehoord het advies van de Voedsel en Waren Autoriteit van 8 september 2011 met kenmerk VWA/2011/11065;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 De goedkeuring van 3 november 2001, GZB/VVB 2227722, van de Code voor de hygiënische productie en -verpakking van kristalsuiker, versie oktober 2001, wordt ingetrokken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina