Regeling vergoeding prioriteitsplaatsing op afstand uitleesbare meters

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 26 oktober 2011, nr. WJZ / 11144990, houdende regels over de vergoeding voor prioriteitsplaatsing van op afstand uitleesbare meters (Regeling vergoeding prioriteitsplaatsing op afstand uitleesbare meters)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 26ad, vijfde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 13d, vijfde lid, van de Gaswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De vergoeding voor prioriteitsplaatsing die een netbeheerder in rekening brengt wordt gebaseerd op de kosten van de prioriteitsplaatsing en bedraagt ten hoogste € 60 exclusief btw voor het plaatsen van op afstand uitleesbare meetinrichtingen voor elektriciteit en gas of het plaatsen van een op afstand uitleesbare meetinrichting voor elektriciteit of gas. Indien de afnemer niet beschikt over een aansluiting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel m, van de Gaswet bedraagt de vergoeding voor prioriteitsplaatsing ten hoogste € 56 exclusief btw voor het plaatsen van een op afstand uitleesbare meetinrichting voor elektriciteit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding prioriteitsplaatsing op afstand uitleesbare meters.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 oktober 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina