Wijzigingsbesluit Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (benaming stichting)

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van 25 oktober 2011, houdende wijziging van het Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 23 september 2011, Directie Wetgeving, nr. 5709936/11/6;

Gelet op artikel 4, aanhef en onderdeel e, en artikel 5, derde lid, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 oktober 2011, nr. W03.11.0402/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 oktober 2011, Directie Wetgeving, nr. 5714133/11/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Aspirant-adoptiefouders die op de dag van inwerkingtreding van dit besluit als aspirant-adoptiefouders staan ingeschreven bij de Stichting adoptievoorzieningen, zijn het in artikel 6, tweede lid, vastgestelde bedrag verschuldigd volgens het tot dan geldende tarief.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 oktober 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina