Regeling verzekeringsplaten niet-kentekenplichtige motorrijtuigen 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 oktober 2011, nr. IENM/BSK-145857 houdende vaststelling van de Regeling verzekeringsplaten niet-kentekenplichtige motorrijtuigen 2012

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De ondergrond van de verzekeringsplaat heeft een retroreflecterende kleur geel.

  • 2 De letters en cijfers, het woord ‘Nederland’ en het jaartal ‘2012’, alsmede een eventuele rand, worden uitgevoerd in de kleur rood.

  • 3 Het woord ‘Nederland’ en het jaartal ‘2012’ worden, in de volgorde waarin zij hier zijn genoemd, onderaan op de verzekeringsplaat geplaatst.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 oktober 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-1609, tot vaststelling van de kleur van verzekeringsplaten voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en daarop te vermelden aanduidingen, alsmede van plaats en volgorde van deze aanduidingen (Regeling verzekeringsplaten niet-kentekenplichtige motorrijtuigen) (Stcrt. 2006, 212), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina