Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-12-2013.]
Geldend van 01-12-2011 t/m heden

Beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 oktober 2011, nr. 5712808/11/6, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2012 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2012)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2012 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 1,3.

Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2012.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 oktober 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina