Regeling aanpassing opheffingsnormen basisscholen in Horst aan de Maas en Oldambt

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 28-10-2011 t/m 31-07-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 oktober 2011, nr. DUO/OND/ODS-2011/52050 M, houdende aanpassing van de opheffingsnormen per 1 januari 2011 voor basisscholen in de gemeenten Horst aan de Maas en Oldambt in verband met splitsing van die gemeenten in twee delen (Regeling aanpassing opheffingsnormen basisscholen in Horst aan de Maas en Oldambt)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 156 van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling afzonderlijke opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in de gemeenten Horst aan den Maas en Oldambt worden de navolgende opheffingsnormen vastgesteld.

Gemeentenaam

Gebied 1

Opheffingsnorm

Gebied 2

Opheffingsnorm

Horst aan de Maas

Griendtsveen

26

Overig Horst a/d Maas

66

Oldambt

Reiderland/Scheemda

32

Winschoten

125

Artikel 2. Wijziging van de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2010

[Vervallen per 01-08-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2010.]

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing opheffingsnormen basisscholen in Horst aan de Maas en Oldambt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina