Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling [...] van Buitenlandse Zaken 2006 (Humanitair Ontmijnen 2012)

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 28-10-2011 t/m 30-06-2012

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 5 oktober 2011, nr. EFV-440/2011, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Humanitair Ontmijnen 2012)

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

  • 2 Voor subsidieverlening in het kader van dit besluit komen uitsluitend organisaties in aanmerking waaraan op grond van het besluit, genoemd in het eerste lid, subsidie is verleend.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 juli 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

J.M.G. Brandt

Terug naar begin van de pagina