Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 18-10-2013.]
Geldend van 18-10-2011 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 oktober 2011, nr. Z/F-3081722, tot nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2011 (Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 en 4.4 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

Voor het jaar 2011 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de zorgverzekeraars, de verbindingskantoren en het CAK tezamen, ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van € 2,500 miljoen.

Artikel 2

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de aanwijzing is geplaatst, is gelegen na 26 september 2011, terug tot en met 27 september 2011.

Artikel 3

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina