Wijzigingsregeling Subsidieregeling sterktes in de regio (intrekking van Hoofdstuk 2. Pieken in de delta)

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 oktober 2011, nr. WJZ / 11137471, tot wijziging van de Subsidieregeling sterktes in de regio in verband met intrekking van Hoofdstuk 2. Pieken in de delta

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 4 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

In de Subsidieregeling Sterktes in de regio komt Hoofdstuk 2. Pieken in de delta te vervallen, met dien verstande dat dat hoofdstuk van toepassing blijft op de aanvragen om subsidie die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt.

Den Haag, 5 oktober 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina