Besluit geheimverklaring diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, onderhouds-, [...] van beveiligde woon- en werkverblijven

[Regeling vervallen per 01-04-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-03-2013

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 oktober 2011 nr. 5710618, tot geheimverklaring van diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, onderhouds-, en inrichtingswerkzaamheden van beveiligde woon- en werkverblijven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 13 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2013]

Geheim verklaard worden diensten, leveringen en werken in het kader van bouw-, onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan woon- en werkverblijven bestemd voor de uitvoering van het waken voor de veiligheid van personen, bedoeld in artikel 42, eerste lid, onderdeel c, van de Politiewet 2012.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina