Regeling vrijstelling verbod landen en opstijgen militaire luchtvaartuigen buiten luchthavens

Geldend van 01-11-2009 t/m heden

Regeling vrijstelling verbod landen en opstijgen militaire luchtvaartuigen buiten luchthavens

De Staatssecretaris van Defensie,

Gelet op artikel 10.44 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

Vrijstelling van het in artikel 8.1a, eerste lid, van de Wet luchtvaart genoemde verbod om met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen anders dan van of op een luchthaven, wordt verleend ten behoeve van:

  • a. militaire helikopters, in gebruik bij de Nederlandse of bondgenootschappelijke krijgsmacht;

  • b. onbemande militaire luchtvaartuigen, in gebruik bij de Nederlandse of bondgenootschappelijke krijgsmacht.

Artikel 2

De vrijstelling geldt met betrekking tot onbemande militaire luchtvaartuigen slechts voor zover die luchtvaartuigen worden gebruikt in een gebied waar gebruik door onbemande militaire luchtvaartuigen is toegestaan.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2009. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 oktober 2009, treedt zij in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 november 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 oktober 2009

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina