Besluit vaststelling aanvraagformulieren tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008

[Regeling vervallen per 25-12-2011.]
Geldend van 11-09-2011 t/m 24-12-2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 11 juni 2008 tot vaststelling van aanvraagformulieren inzake de tegemoetkoming van kosten gemoeid met de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky bij varkens (Besluit vaststelling aanvraagformulieren tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008)

Artikel 1

[Vervallen per 25-12-2011]

Voor de aanvraag van een tegemoetkoming zoals voorzien in de Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 maakt de aanvrager gebruik van de model-formulieren opgenomen in de bijlagen bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 25-12-2011]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling aanvraagformulieren tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 11 juni 2008

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina