Besluit instelling Commissie bijzondere munten 2012 en 2013

[Regeling vervallen per 31-12-2013.]
Geldend van 23-02-2013 t/m 30-12-2013

Besluit instelling Commissie bijzondere munten 2012 en 2013

De Minister van Financiën,

Gelet op de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2013]

Er is een ‘Commissie bijzondere munten 2012 en 2013’, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2013]

De Commissie heeft tot taak de Minister van Financiën te adviseren omtrent de keuze van de beeldenaars voor de bijzondere munten die in 2012 en 2013 zullen wordt uitgegeven.

Artikel 2a

[Vervallen per 31-12-2013]

De Commissie heeft tot taak de Staatssecretaris van Financiën te adviseren omtrent de keuze van:

 • a. de beeldenaars voor de bijzondere munten die in 2013 zullen worden uitgegeven, voor zover daarover op grond van artikel 2 nog geen advies is uitgebracht aan de Minister van Financiën;

 • b. de beeldenaar voor de nationale zijde van de Nederlandse euromunten die vanaf 2014 in omloop zullen worden gebracht; en

 • c. de beeldenaar voor de herdenkingsmunt van twee-euro die in 2013 wordt uitgegeven ter viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2013]

 • 1 Tot voorzitter van de Commissie, tevens onbezoldigd lid, wordt benoemd het plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit van het ministerie van Financiën, drs. E.Y.C. Ligthart.

 • 2 Tot leden van de Commissie worden benoemd:

  • a. ir. M.T. Brouwer (Muntmeester);

  • b. mevrouw S. Drummen (beeldend kunstenares);

  • c. de heer S. Michiels (beeldend kunstenaar);

  • d. mevrouw drs. M. Scharloo (directeur Teylers Museum); en

  • e. drs. N.F. Weijer (numismaat).

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2013]

In het secretariaat van de Commissie wordt voorzien door het ministerie van Financiën.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2011. Het besluit vervalt met ingang van 31 december 2013.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina