Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden collectie Bureau Registratie en [...] Gezag en van andere organisaties) (1934) 1940–1947 (2003)

[Regeling vervallen per 29-06-2012.]
Geldend van 05-10-2011 t/m 28-06-2012

Besluit van 21 september 2011, CDC/IVENT/DCDI/SSA nr. 2011013757 van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van archiefbescheiden van de collectie van het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel, gevormd uit de archieven van de Ordedienst, de Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en van andere organisaties, (1934) 1940–1947 (2003), bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-06-2012]

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de collectie van het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel, gevormd uit de archieven van de Ordedienst, de Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en van andere organisaties, (1934) 1940–1947 (2003), beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

415–425

2021

431

2021

432

2021

434–450

2022

452

2021

455

2021

1074

2021

1280

2021

1366

2021

1561

2021

1972

2021

2213

2021

2740

2021

2741

2021

3268

2021

3385–3389

2021

4361

2021

6638–6660

2024

7116–7122

2021

Artikel 2

[Vervallen per 29-06-2012]

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

[Vervallen per 29-06-2012]

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

[Vervallen per 29-06-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de collectie van het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel, gevormd uit de archieven van de Ordedienst, de Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en van andere organisaties, (1934) 1940–1947 (2003)’.

Den Haag, 21 september 2011

De

Minister

van Defensie,
voor deze:

Secretaris-generaal

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina