Bouwbesluit 2012

Geldend van 03-11-2018 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0030461
RechtsgebiedWonen, onroerend goed, bouwrecht
OverheidsthemaBouwen, wonen en leefomgeving

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling Bouwbesluit 2012
 2. Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening
 3. Wijzigingsregeling Regeling Bouwbesluit 2012 (correctiefactoren voor de energieprestatiecoëfficiënt)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009
  Bijlage: bij de artikelen 1a en 2
 2. Activiteitenregeling milieubeheer
  Bijlage: 10
 3. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikelen: 3.1b, 3.16, 6.2
 4. BES Bouwbesluit
  Hoofdstuk: 7
 5. Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet
  Artikel: 2
 6. Besluit geluidhinder
  Artikel: 6.6
 7. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikel: 6m
 8. Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg
  Artikel: 1
 9. Gebiedsindelingscode gas
  Artikel: 4.2
 10. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  Bijlage: bijlage
 11. Regeling Bouwbesluit 2012
  Artikel: 1.1
 12. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
  Bijlage: 3
 13. Regeling brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen 2018
  Bijlage: II
 14. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 15. Regeling geluidwerende voorzieningen 1997
  Artikelen: 6, 13, 14
 16. Regeling geluidwerende voorzieningen militaire luchthavens 2015
  Artikel: 5
 17. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 18. Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
  Artikel: 14
 19. Regeling omgevingsrecht
  Artikel: 2.2
 20. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Bijlage: bijlage
 21. Vuurwerkbesluit
  Bijlagen: 1, 2
Terug naar begin van de pagina