Bouwbesluit 2012

Geldend van 01-01-2013 t/m 28-02-2013

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0030461
RechtsgebiedWonen, onroerend goed, bouwrecht
OverheidsthemaBouwen, wonen en leefomgeving

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling Bouwbesluit 2012
 2. Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening
 3. Wijzigingsregeling Regeling Bouwbesluit 2012 (correctiefactoren voor de energieprestatiecoëfficiënt)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009
  Bijlage: bij de artikelen 1 en 2
 2. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikelen: 3.1b, 6.2
 3. Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet
  Artikel: 2
 4. Besluit instelling Overlegplatform Bouwregelgeving
  Artikel: 1
 5. Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
  Artikel: 11
 6. Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg
  Artikel: 1
 7. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  Bijlage: bijlage
 8. Regeling Bouwbesluit 2012
  Artikel: 1.1
 9. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 10. Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
  Artikel: 14
 11. Regeling omgevingsrecht
  Artikel: 2.2
 12. Vuurwerkbesluit
  Bijlagen: 1, 2
Terug naar begin van de pagina