Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

[Regeling vervallen per 01-09-2013.]
Geldend van 23-03-2012 t/m 31-08-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Financiën van 14 september 2011, nr. 217560 tot instelling van de tijdelijke baten-lastendienst nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Minister Van Financiën,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Gelet op de artikelen 7, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Regeling Baten-lastendiensten 2011;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2013]

Er is een Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, verder te noemen de NVWA , die ressorteert onder het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2013]

  • 2 De tenaamstelling van de tijdelijke baten-lastendienst komt te luiden: tijdelijke baten-lastendienst Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina