Aanwijzing toezichthouders Scheepvaartverkeerswet Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Geldend van 01-10-2011 t/m heden

Aanwijzing toezichthouders Scheepvaartverkeerswet Havenbedrijf Rotterdam N.V.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 34, tweede lid van de Scheepvaartverkeerswet;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Scheepvaartverkeerswet worden aangewezen:

  • ambtenaren van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Divisie Havenmeester, te Rotterdam.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzing toezichthouders Scheepvaartverkeerswet Havenbedrijf Rotterdam N.V..

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina