Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten CER 2011

[Regeling vervallen per 04-02-2015.]
Geldend van 17-09-2011 t/m 03-02-2015

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. Z/F-3077942, tot aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van het CAK voor de Compensatie van het verplicht Eigen Risico (Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten CER 2011)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3a.2 van het Besluit zorgverzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-02-2015]

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Compensatie van het verplicht Eigen Risico te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2011 € 5,664 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 04-02-2015]

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 3

[Vervallen per 04-02-2015]

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten CER 2011.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina