Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 15-01-2012.]
Geldend van 24-07-2011 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 28 oktober 2010 tot vaststelling van het geslacht gewicht ter uitvoering van de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2011 (Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2011)

Artikel 2

Het geslacht gewicht is ten minste gelijk aan een percentage van het door de slachterij aan de leverancier van het geslachte pluimvee uitbetaalde aantal kilogrammen, welk percentage voor

 • -

  vleeskuikens 73%

 • -

  kalkoenen 80%

 • -

  eenden 70%

 • -

  parelhoenders 70%

 • -

  legkippen en vermeerderingspluimvee legsector 64%

 • -

  vermeerderingspluimvee vleessector 73% en voor

 • -

  ganzen 70% bedraagt.

Artikel 3

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2011.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2011, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt het terug tot en met 1 januari 2011.

Zoetermeer, 28 oktober 2010

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina